Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który dostarcza informacji na temat efektywności energetycznej budynku. Zawiera ono szczegółowe dane dotyczące zużycia energii w budynku oraz sugeruje możliwe działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

 

Kiedy jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej?

 

ikona

 W przypadku zbywania budynku lub jego części na mocy umowy sprzedaży. 

ikona

W przypadku wynajmu budynku lub jego części. 

ikona

W przypadku budynków użyteczności publicznej powyżej 250 m².

ikon

W przypadku zbywania budynku lub jego części na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.