Nadzór budowlany

Nadzór budowlany to nieodłączny element każdej inwestycji budowlanej. Dzięki nadzorowi budowlanemu inwestor ma pewność, że każdy etap budowy jest zgodny z zatwierdzonym projektem oraz przepisami prawa budowlanego.

Rola kierownika budowy w procesie inwestycyjnym

Kierownik budowy pełni kluczową rolę w zapewnieniu, że projekt budowlany jest realizowany zgodnie z założeniami, w terminie i zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi i bezpieczeństwa.

Jego zadaniem jest przede wszystkim:

  • całościowy nadzór nad realizacją projektu budowlanego,
  • koordynowanie harmonogram prac, dostawy materiałów, oraz współpracy między różnymi podwykonawcami,
  • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji,
  • zarządzanie dokumentacją związaną z inwestycją,
  • pilnowanie terminów realizacji poszczególnych etapów budowy.
  • utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa na placu budowy, w tym przestrzeganie przepisów BHP
  • kontrola budżetu projektu.

mężczyzna w kamizelce i w kasku